آسانسور باری و بیمارستانی

آسانسور های باری و بیمارستانی

آسانسور های باری و بیمارستانی برای حمل و نقل لوازم و سایل سنگین و حجیم و یا تعداد مسافر بالا (۱ تا ۲۰ تن بار و یا بیشتر از ۱۲ نفر مسافر ) طراحی و مونتاژ می شوند. این نوع آسانسور ها در کارخانه ها و کارگاه ها و مکان های پر تردد مثل بیمارستان ها قابل استفاده هستند. آسانسور های باری و بیمارستانی را می توان با استفاده از ، سیستم هیدرولیک نصب کرد.

آسانسور ماشین بر

آسانسور ماشین بر

آسانسور خودرو بر، آسانسور هایی هستند که برای حرکت عمودی اتومبیل ها در آپارتمان ها، نمایشگاه های خودرو،گاراژ ها و… طراحی می شوند. آسانسور خودرو بر را می توان با روش هیدرولیک و یا کششی نصب نمود.

آسانسور هیدرولیک

آسانسور هیدرولیک چیست؟

آسانسور هیدرولیک سیستم شناخته شده ای است که در سراسر جهان از آن استفاده می شود . بالغ بر ۷۰ درصد آپارتمان های کمتر از ۶ طبقه ، در اروپا و آمریکا در آسانسور های خود از سیستم هیدرولیک استفاده می کنند . در حالی که این مقدار برای ایران به زیر ۱۰درصد می رسد . اما در دهه اخیر با شناخت و درک فواید سیستم هیدرولیک ، افراد به دنبال نصب و استفاده از آسانسور هیدرولیک می باشند.