آسانسور کششی

آسانسور کششی بهتر است یا آسانسور هیدرولیک؟

یکی از قدیمی ترین مدل های آسانسور، آسانسور کششی می باشد. آسانسور کششی یکی از پر مصرف ترین نوع آسانسور می باشد. آسانسور کششی از یک کابین، و یک وزنه که به دو طرف سیم بکسلی که روی یک فلکه حرکت می کند، تشکیل شده است.
کابین و وزنه مورد نظر تمایل به تعادل دارند. برای همین زمانی که کابین به سمت بالا حرکت می کند، وزنه به سمت پایین و زمانیکه کابین به سمت پایین حرکت می کند، وزنه به سمت بالا می رود. پس نتیجه می گیریم که برای حرکت آسانسور به انرژی کمی نیاز دارد.