برق سه فاز

برق سه فاز

ق تکفاز دارای یک فاز با ولتاژ ۲۲۰ و یک نول می باشد. ولی برق ۳ فاز ، ۳ فاز دارد که مجموعاً ولتاژ آن ۴۰۰ ولت می باشد. در ساختمان های مسکونی بدون آسانسور بیشتر از برق ۳ فاز استفاده می شود. ولی در کارگاه ها، کارخانه ها و ساختمان های آسانسور ها از برق ۳ فاز استفاده می شود.