سیم بکسل

سیم بکسل، نوعی طناب مقاوم است. این طناب محکم با پیچیده شدن سیم های فلزی قوی، به دور هسته اش ساخته شده است. مغزی سیم تعیین کننده انعطاف پذیری سیم و مقدار نیروی قابل تحمل آن است. جنس هسته می تواند از پنبه، کنف، فولاد و … باشد. نوع جنس هسته سیم بستگی به نوع کاربرد و مقدار نیروی قابل تحمل و اندازه آن دارد.