سیم بکسل

سیم بکسل، نوعی طناب مقاوم است. این طناب محکم با پیچیده شدن سیم های فلزی قوی، به دور هسته اش ساخته شده است. مغزی سیم تعیین کننده انعطاف پذیری سیم و مقدار نیروی قابل تحمل آن است. جنس هسته می تواند از پنبه، کنف، فولاد و … باشد. نوع جنس هسته سیم بستگی به نوع کاربرد و مقدار نیروی قابل تحمل و اندازه آن دارد.

برق سه فاز

برق سه فاز

ق تکفاز دارای یک فاز با ولتاژ ۲۲۰ و یک نول می باشد. ولی برق ۳ فاز ، ۳ فاز دارد که مجموعاً ولتاژ آن ۴۰۰ ولت می باشد. در ساختمان های مسکونی بدون آسانسور بیشتر از برق ۳ فاز استفاده می شود. ولی در کارگاه ها، کارخانه ها و ساختمان های آسانسور ها از برق ۳ فاز استفاده می شود.

اصل پاسکال

اصل پاسکال

اگر نیروی F1 به یک پیستون با مساحت A1 وارد شود. فشار در سیال (گاز یا مایع) به نسبت F1 بر A1 افزایش می یابد. از این رو برای تعادل فشار در مایع، فشار رو به بالای F2 بر روی پیستونی به مساحت A2 باید با فشار رو به پایینی متعادل شود. در این مثال مثال می توانیم بگوییم در نقطه ۱ و ۲ فشار باهم برابر است. P1=P2